Workshops

cropped-favicon-1.png

Iedereen wil moedig zijn. En moedig leiderschap is in deze tijd van onzekerheid en continue verandering harder nodig dan ooit. Uit onderzoek blijkt dat organisaties waarbij wordt gestimuleerd moedige beslissingen te nemen het werkplezier en de effectiviteit van de werknemers aanzienlijk toeneemt. Ook wordt hierdoor een cultuur van creativiteit en inspiratie gecreëerd. Met als gevolg het optimaal benutten van talenten en mogelijkheden. Deze interactieve en uitdagende workshop is daarop gericht. Want uit onderzoek blijkt dat moedig leiderschap valt te leren en verder te ontwikkelen!

cropped-favicon-1.png

Iedere organisatie heeft in de dagelijkse praktijk te maken met morele kwesties. Regelmatig doen zich dan situaties voor waarbij morele waarden en belangen lijnrecht tegenover elkaar staan en de juiste beslissing niet direct voor de hand ligt. Daarnaast is de afgelopen jaren meermaals gebleken dat wanneer morele grenzen overschreden worden, dat funeste gevolgen kan hebben voor de reputatie en prestaties van een organisatie. Aandacht voor ethiek, integriteit en moedig leiderschap binnen een organisatie is dan ook pure noodzaak om succesvol te zijn, maar vooral ook te blijven!