Morele moed in crisistijd

“You cannot escape the responsibility of tomorrow by evading it today” – Abraham Lincoln

Als leidinggevende heeft u een bijzondere positie en verantwoordelijkheid in de organisatie. Uw daden en woorden hebben consequenties voor onder meer de sfeer binnen het team, het in u gestelde vertrouwen en uw geloofwaardigheid. Daarnaast wordt veelal naar u gekeken om de integriteit van de organisatie te bewaken: verwacht wordt dat u ‘de toon zet’ en richting biedt. Dat klinkt logisch, maar is in de praktijk zeker niet altijd even gemakkelijk. Regelmatig doen zich namelijk situaties voor waarbij morele waarden en belangen lijnrecht tegenover elkaar staan en de juiste beslissing niet direct voor de hand ligt. Bovendien verschillen mensen geregeld van mening over wat wel of niet integer gedrag is of zijn er gevallen waarbij het (te) verleidelijk kan zijn voor medewerkers om morele grenzen te overschrijden. Als leider moet u hier oog voor hebben, moet u daarop anticiperen en ook onder moeilijke omstandigheden de moed hebben om de juiste beslissingen te nemen.

Bij het bewaken van de integriteit van de organisatie komt u vroeg of laat ook in aanraking met morele dilemma’s. Morele dilemma’s verschillen van ‘gewone’ dilemma’s. Je kunt ze niet ontwijken. Je staat op een t-splitsing. Je gaat links of rechts. Ook als je geen keuze maakt, maak je een keuze. Integer omgaan met morele dilemma’s is dan ook van groot belang voor het vertrouwen, de geloofwaardigheid en het succes van leiders, teams en organisaties. Dit is niet altijd gemakkelijk omdat medewerkers en leidinggevenden naast hun eigen belangen ook geacht worden de belangen te behartigen van de organisatie en de daarin vastgelegde normen en waarden.

Deze workshop gaat u daarbij helpen. Mede aan de hand van mijn eigen ervaringen als militair en rechter gaan we stoeien met lastige begrippen zoals moraal, ethiek en integriteit. Op welke wijze zijn deze begrippen en principes aanwezig binnen uw organisatie en welke invloed hebben ze op de keuzes die u maakt of misschien wel niet maakt. Daarnaast krijgt u inzichten en praktische tools aangereikt hoe om te gaan met conflicterende principes, morele dilemma’s en de moed die u daarbij soms nodig heeft. Zodat u ook in die lastige gevallen tot een weloverwogen en integere, maar vooral ook door alle partijen geaccepteerde beslissing komt.

Kortom, een workshop gericht op ethisch leiderschap en uw persoonlijke morale kompas!

  • Duur: 2 uur
  • Aantal deelnemers: vanaf 6 personen
  • Persoonlijke intake vooraf
  • Op locatie of online
cropped-favicon-1.png

Ethisch leiderschap is niet alleen de verantwoordelijkheid van leidinggevenden, maar ook van de medewerkers. Het gaat om een sociaal proces, met als basis een goede relatie en wisselwerking tussen alle lagen van de organisatie.

cropped-favicon-1.png

Onethisch gedrag van medewerkers en leidinggevenden schaadt de reputatie van de organisatie en het zittende management. Aandeelhouders willen niet verbonden zijn met een dergelijke organisatie en ook consumenten reageren door naar concurrenten te gaan.

cropped-favicon-1.png

Uit onderzoek blijkt dat ethisch leiderschap positief en significant gerelateerd is aan de prestaties van medewerkers. Daarnaast blijkt dat in een organisatie waarin ethisch leiderschap wordt toegepast het werkplezier toeneemt en medewerkers minder snel vertrekken.